Awards from WSK „PZL-Rzeszów” S.A.

Podczas Sympozjum Dostawców WSK “PZL – Rzeszów” S.A. firma ERKO otrzymała wyróżnienie za wieloletnią współpracę z bardzo dobrymi wynikami w zakresie terminowości i jakości dostarczanych produktów oraz elastyczność w dostosowaniu się do potrzeb WSK PZL Rzeszów S.A. Chcieliśmy również podkreślić, że tak prestiżowe wyróżnienie to dla nas nie tylko zaszczyt, ale również duża odpowiedzialność i bodziec do dalszej pracy nad podnoszeniem poziomu satysfakcji naszych klientów.

wyroznienie od WSK

Awards from WSK „PZL-Rzeszów” S.A.
During Suppliers Forum of WSK “PZL – Rzeszów” SA, ERKO received the award for long-term cooperation, especially for a very good performance in terms of on time deliveries, quality of delivered products and the flexibility to adapt to the needs of WSK PZL Rzeszów SA. We also would like to emphasize, that such prestigious award is not only an honor for us, but also a great responsibility and an incentive to continue to work on improving the level of satisfaction of our customers.

wyroznienie od WSK