Celebrating the 25th anniversary of the establishment of ERKO branch in Czeluśnica

W dniu 20 kwietna 2012 r. oddziale firmy ERKO odbyły się uroczystości związane z 25-leciem powstania zakładu ERKO w Czeluśnicy, połączone z otwarciem nowo wybudowanej hali produkcyjnej. W uroczystościach wzięli udział zaproszeni goście m.in.: Wojciech Piękoś przedstawiciel Powiatu Jasielskiego, Bogusław Wójcik Wójt Gminy Tarnowiec, Tadeusz Śmietana Przewodniczący Rady Gminy Tarnowiec, Irena Śmietana Sołtys wsi Czeluśnica, Ks. proboszcz Roman Niedziela oraz Właściciele firmy ERKO, kadra kierownicza oraz załoga z Czeluśnicy i duża grupa pracowników z siedziby głównej z Jonkowa pod Olsztynem.

Spotkanie rozpoczęli Dyrektor Spółki Piotr Pętlak i Dyrektor Oddziału Maciej Pętlak, którzy powitali przybyłych gości oraz Jan Pętlak który przypomniał w skrócie historię firmy ERKO w tym zakładu w Czeluśnicy. Głos zabrał również Wójt Gminy Tarnowiec, który podkreślił istotną rolę jaką pełni firma ERKO na lokalnym rynku pracy i postawił za przykład wzorowej przedsiębiorczości. Po przemówieniach nastąpiła długo oczekiwana chwila symbolicznego otwarcia nowej hali produkcyjnej. Wstęgę przecięli członkowie zarządu firmy (Piotr, Maciej i Marcin Pętlak wraz z założycielami zakładu Janem i Józefem Pętlak). Następnie ks. Roman Niedziela dokonał poświęcenia budynku.

Gości zaproszono do zwiedzenia obiektów firmowych, z dumą podkreślając nieustanne unowocześnianie wyposażenia technologicznego i wyrobów oferowanych przez ERKO. Gospodarze podkreślali wielokrotnie, że rozwój firmy był możliwy m.in. dzięki wielokrotnemu korzystaniu z dofinansowań w ramach różnych programów jeszcze przed akcesją Polski do UE i już po niej.

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

On 20th of April 2012 ERKO held the celebration of the 25th anniversary of the establishment of production branch in Czeluśnica, combined with the opening of newly built production hall. The ceremony was attended by invited guests such as: Wojciech Piekos representative of the Jasło District, Bogusław Wójcik Tarnowiec Mayor, Tadeusz Śmietana Tarnowiec Chairman of the Municipal Council, Irena Śmietana Mayor of Czeluśnica village, Priest Roman Niedziela as well as the owners of ERKO company, managers, staff of Czeluśnica and a large group of employees from headquarters in Jonkowo near Olsztyn.

The meeting was started by CEO Piotr Pętlak and Branch Director Maciej Pętlak who welcomed the guests and Jan Pętlak who presented briefly the history of ERKO branch in Czeluśnica. Tarnowiec Mayor during his speech emphasized the important role of ERKO on the local labor market and put ERKO as the perfect example of enterprise. After the speeches there was a long-awaited symbolic moment of opening of the new production hall. The ribbon was cut by members of the board of directors (Piotr, Maciej and Marcin Pętlak together with the branch founders Jan and Józef Pętlak). The priest Roman Niedziela blessed the building.

The guests were invited to visit the company’s facilities, proudly emphasizing continuous improvements of technological equipment and products offered by ERKO. The hosts repeatedly highlighted the fact that the development of the company was possible by multiple use of EU grants under various programs even before the Polish accession to the EU, and after it.

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC