The purchase of innovative equipment and construction of the hall

Spółka w 2011 roku zrealizowała Projekt

“Zakup innowacyjnych maszyn oraz budowa hali celem rozszerzenia produkcji o części lotnicze i złącza kablowe” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 oraz budżetu Państwa.

wizualizacja2wizualizacja1Goodway

 

 

ue

In 2011 ERKO implemented the project

“The purchase of innovative equipment and construction of the hall in order to expand production of the aviation parts as well as cable connectors” co-financed by the European Regional Development Fund under the Podkarpacie Regional Operational Program for years 2007-2013 and the state budget.

wizualizacja2wizualizacja1Goodway

 

 

ue